Startseite D D EHRENDORF Ekologia krajobrazu i projekty środowiskowe

Aktualne wiadomości

(proszę wybrać język - bitte
wählen Sie Ihre Sprache -
please choose your language)

Poland

Germany

uk

Strona główna

Biuro

Rodzaje działalności

Oferta

Publikacje

Linki i Firmy partnerskie

Kontakt i Impressum

22. marca 2005: Konferencja w biurze EKO-KONSULT w Gdańsku na temat: Management danych geograficznych w porządku przestrzennym i rozwoju regionalnym za pomocą procedury GeoROP

Punktem wyjściowym spotkania było przedstawienie szkicu międzynarodowego projektu współpracy przez Biuro planistyczne Dehrendorf i Land und System GmbH, Bremen (Geo-Informationstechnologie).

Konferenzteilnehmer Danzig

Powyżej wymienione firmy zaprezentowały projekt pilotażowy do koncepcji planów porządku przestrzennego za pomocą technik komputerowych jak i opartych o internet infrastruktur danych geograficznych (GeoROP), który został rozwinięty przez Biuro Dehrendorf przy współpracy z powiatem Friesland.

Przedstawiona procedura została po raz pierwszy wykorzystana do wykonania Regionalnego Programu Porządku Przestrzennego dla powiatu Friesland i jest na razie dopasowana do wymogów planowania na szczeblu regionalnym i krajowym w Niemczech.

W ramach międzynarodowego projektu będzie się dążyło do takiego dalszego rozwoju tej procedury, który zaspokoiłby zarówno europejskie wymagania co do rozwoju regionów, jak również umożliwiłby optymalne wykorzystanie technicznych możliwości GIS dla regionalnych celów rozwojowych w porządku przestrzennym.

Dlatego najpierw konieczne jest sformułowanie wymagań strony polskiej i włączenie ich do procedury. Określenie tych wymagań stanowiło ważną część konferencji.

Drugim krokiem w realizacji projektu jest utworzenie konsorcjum z poniższych członków:

Odpowiednim instrumentem finansowego wsparcia dalszego rozwoju procedury jest Program CRAFT (Cooperative Research Action for Technology, Program Wspólnych Badań w dziedzinie Technologii), z wykorzystaniem którego Komisja Europejska wspiera międzynarodowe projekty dla współpracy europejskiej w dziedzinie badań i rozwoju. Im ramach tego programu zostanie złożony wniosek o dofinansowanie przedstawionego projektu.

Krótki opis procedury GeoROP...

Opublikowany w Dehrendorf/Heiss - Geo-Informationssysteme in der kommunalen Planungspraxis...

Prezentacja procedury jako plik .pdf ...

News
Kontakt
E-Mail