Startseite D D EHRENDORF Landschaftsökologie und Umweltprojekte

Oferta

(proszę wybrać język - bitte
wählen Sie Ihre Sprache -
please choose your language)

Poland

Germany

uk

Strona główna

Biuro

Rodzaje działalności

Oferta

Publikacje

Linki i Firmy partnerskie

Kontakt i Impressum

Strategische UP

Management projektów, w szczególności:

  • Przeprowadzanie procedur planowania na szczeblu lokalnym, przygotowanie i uzyskanie pozwoleń przy współpracy z innymi zespołami fachowców i pracowników zewnętrznych,
  • Przygotowanie Ocen Oddziaływania na Środowisko i w razie potrzeby, dostosowanie do wymagań urzędów innych krajów europejskich, szczególnie w Polsce,
  • Koncepcje finansowe dla planowanych projektów z udziałem środków trzecich (między innymi z państwowych środków finansowych i środków unijnych),
  • Rozbudowa i organizacja międzynarodowych konsorcjów projektowych w celu akwizycji środków wspierających z EU),
  • Wszystkie konieczne tłumaczenia.

eeg_projekt

Dobrze zorganizowane i fachowe z punktu widzenia ochrony przyrody przeprowadzenie projektów środowiskowych z dziedziny energii odnawialnych, w szczególności:

  • Wyszukiwanie odpowiednich terenów dla projektów energetyki wiatrowej i pozostałych projektów środowiskowych w Niemczech i w Polsce,
  • Pertraktacje z właścicielami ziemi, zawieranie umów o dzierżawę,
  • Przygotowanie prognoz wydajności i pomiarów wiatru (z udziałem polskich i niemieckich firm),
  • Pertraktacje z zakładami energetycznymi odnośnie warunków przyłączenia i cen zakupu energii,
  • Akwizycja bezpośrednich odbiorców wyprodukowanej energii.

Nowości
Kontakt
E-Mail